Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Tak jsem jim to tam napsal…

Stejně jako dříve, tak i ke konci zimního semestru jsme byli našimi vyučujícími z filosofické fakulty UHK vyzýváni, abychom evaluovali. A protože pokrok nezastavíš, tak jsme místo standarního vyplňování evaluačního dotazníku online dostali nastříhané dotazníky formátu A5 a kroužkovali či zaškrtávali hezky vlastní rukou. Samozřejmě anonymně.

Kdyby bylo na mně, tak se jim na ten papír klidně podepíšu. Jestliže mám názor, tak si za ním budu stát, ať už bude anonymní a nebo konkrétní. A že jsem opět jednou názor měl ;-)

Jako student pátého, a tedy závěrečného, ročníku pedagogické fakulty mám pocit, že kolem didakticky orientovaných předmětů jsem tak nějak proplul. Nebo snad ony propluly kolem mě a já se jimi nestačil nakazit? Mé studium probíhalo v podstatě ve třech samostatných blocích – studium ruštiny jako jednoho oboru, studium ZSV jako druhého oboru a studium předmětů společného základu (tedy pedagogiky a psychologie na stejnojmenné katedře naší fakulty).

Od listopadu 2007, kdy naše univerzita s velkou parádou přetransformovala Fakultu humanitních studií na Filosofickou fakultu (protože každý přeci musí mít svou FF), zajišťují studium předmětů v rámci ZSV právě Katedra filosofie a společenských věd, Katedra politologie a Katedra sociologie FF. A bohužel tomu odpovídá i způsob výuky všech těchto předmětů.

Kromě tří semestrů didaktiky ZSV, z čehož ten první byl naprosto neproduktivní (holt, když vám jeden vševědoucí ředitel celý semestr opakuje, jak je nejlepší a jak je pedagogická fakulta neschopná a jak odmítá na své škole studenty na praxi, protože s vedením fakulty není rozumná domluva…, tak to moc didaktické není). Dva další semestry byly velmi přínosné, i když jsem byl ze začátku poměrně skeptický (a myslím, že jsem o tom tady někde už psal). Stejně ale – kolik toho lze zvládnout za dva semestry… Obecné seznámení s metodami, způsoby práce a problematikou RVP. Jak říkám, užitečné, ale žalostně nedostatečné.

A tak jsem využil nepotištěnou stranu evaluačního dotazníku a napsal tam svůj názor. V podstatě jde o to, že i když studujeme v rámci ZSV mnohdy zajímavé a poučné předměty, tak je to pořád pouze o znalostech. Osobně bych ocenil systém, ve kterém by přednášky byly zaměřeny teoreticky (tedy na znalosti látky – protože ano, být lekci před studenty se v době internetu vážně nevyplácí) a semináře pak prakticky, konkrétně metodicko-didakticky. Když už máme na seminářích vystupovat s prezentacemi nebo diskutovat, proč nemůžeme věnovat čas tomu, že si každé probírané téma zpracujeme didakticky, z různých úhlů pohledu, pomocí různých aktivit, forem a metod. A když se pak budeme bavit jazykem nikoliv politologů, sociologů, filosofů a etiků, ale učitelů, tak to přeci nemůže být na škodu… Nebo snad ano?

Už jednou mi bylo řečeno, že studium nám dá pouze obecný základ a všechno ostatní získáme teprve během své pedagogické praxe. Myslím té reálné, životní, nikoliv v rámci studia, protože 28 odučených hodin za každý aprobační předmět za celou dobu studia… no, řekněme, že to osobně nepovažuji ani za nedostatečné. Jen je mi velmi líto studentů v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a asi i pátém roku praxe, kdy budeme hledat „své pedagogické já“. Jistě, ještě dlouhou dobu po škole ze mě nebude Učitel, ale proč si trošku nepomoct a nepřiblížit se alespoň k učiteli již během studia.

Konec konců, kdybych chtěl studovat filosofii na sto způsobů, politologii, sociologii, etiku, ekonomii, tak nelezu na pedagogickou fakultu!

A tak jsem jim to tam napsal…


    nikdo zatím nehodnotil

3 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  No, Jakube, jak to tak čtu, tak doufám, že jste na první potištěnou stranu napsal velkým písmem OBRAŤTE, jestli ne, tak si myslím, že se na tu druhou stranu nikdo nepodívá. :-(

 2. avatar

  ZSV je předmět opravdu zvláštní - rok co rok se divím, že tolik maturantů se odvažuje maturovat najednou z několika společenských věd a připadá jim to, že si vybrali to nejlehčí (třeba ve srovnání s hroznou fyzikou). A budoucí učitel ZSV pak napíše "Konec konců, kdybych chtěl studovat filosofii na sto způsobů, politologii, sociologii, etiku, ekonomii, tak nelezu na pedagogickou fakultu!" - jenže co jiného je ZSV než tohle všechno dohromady?

 3. avatar

  Do malého políčka, které bylo na první stránce vyčleněno pro případné další připomínky jsem napsal OBRAŤTE, namaloval šipku a ještě udělal hvězdičku. To by jim snad mělo dojít ;-)

  Nemyslím, že ZSV nutně musí být slátanina všeho a vlastně ničeho v podobě filosofie, politologie, sociologie, ekonomie a dalších společenských věd. Souhlasím s tím, že tyto obory mají v osnovách své místo a nemám nic proti tomu, aby byly vyučovány v rámci ZSV - jinak bych si ten obor asi ani nevybral. Avšak s čím velmi nesouhlasím je způsob, jakým jsou Základy společenských věd pojímány. Dle mého názoru by mělo jít o průřezový předmět, který by měl poskytnout žákům a studentům návod jak si získat a udržet onen "všeobecný rozhled a přehled". Je velký rozdíl mezi tím, když ZSV jsou pouze souhrnem a encyklopedickým přehledem dějin sociologických teorií, dějin filosofie, právních předpisů a ekonomických pojmů a pojetím ZSV jako skutečně průřezového, nadpředmětového a ryze praktického kurzu. Jenomže dokud se budoucí učitelé nenaučí učit předmět nově, tak máte pravdu v tom, že půjde o předmět svým způsobem opravdu zvláštní.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.